ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Division of Academic Affairs)
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
 
โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ กลับหน้าหลัก

โครงสร้างการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ