0-7431-7608 -

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

                                

                ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตผสมผสานทฤษฎีจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นิสิตมีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยปีการศึกษา 2565 มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 27 หลักสูตร จำนวน 1,006 คน ดังนั้นเพื่อให้นิสิตได้นำเสนอโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณประกวดในระดับเครือข่าย มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดประกวดโครงงาน/ผลงาน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น

 ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565

 กำหนดการ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับส่งโครงงาน/ผลงาน เข้าประกวด


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล