ประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรภารกิจบริหารหลักสูตร เข้าพบปะผู้บริหารส่วนงานวิชาการ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  และคณะวิทยาศาสตร์เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาหลักสูตร และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567