โครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566 วันที่ 24 มกราคม 2566

โครงการ "มหาวิทยาลัยทักษิณสัญจร แนะแนวการศึกษาต่อปี 2566"
วันที่ 24 มกราคม 2566
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
.
ขอบคุณคุณครูแนะแนวและน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ให้การตอบรับการฟังแนะแนวและร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางเรา