ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 19-20 มกราคม 2566
            รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ นำทีมภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงาน
"ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ได้รับเสียงตอบรับจากนักเรียนภาคอีสานเป็นอย่างดี จากการเข้ามาสอบถามและเล่นกิจกรรมกับทางเรา อีกทั้งยังเจอกับน้อง ๆ ที่สอบติดและรอยืนยันสิทธิ์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย