0-7431-7608 -

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

" มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สู่สมรรถนะนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก "

เอกสารเพิ่มเติม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล