กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
"กตัญญูทิตา น้อมวันทา บูชาครู"
วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วิทยาเขตสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566