0-7431-7608 -

แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563-2567
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559-2563
 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559-2563

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2566)

สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ฝ่ายวิชาการประจำปีการศึกษา 2564เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล